Razvoj poslovanja

Key Consulting pomaže komapanijama sa velikim potencijalom u regiji Zapadnog Balkana da stvore dugoročnu dodatnu vrijednost od kupaca, tržišta i poslovnih odnosa u auto, tekstilnoj, kožnoj, metalnoj, drvnoj industriji I industriji obuće.

Kroz našu široku mrežu kupaca i dobavljača, mi možemo da s jedne strane spojimo kompanije sa slobodnim kapacitetima sa kompanijama sa druge strane koje traže pouzdane partnere koji mogu da ispune slijedeće kriterije:

  • Kvalitet
  • Fleksibilnost
  • Cijena
  • Vrijeme isporuke

Key Consulting će analizirati sve proizvodne kompanije prije nego što ponudi njihove usluge potencijalnim kupcima. Na ovaj način osiguravamo da su za prezentaciju izabrane samo one kompanije koje mogu da ispune sve zahtjevane kriterije.

 

Key Consulting nudi ekspertna riješenja iz oblasti:

  • Razvoj novog dobavljača
  • Razvoj novog kupca
  • Pokretanje poslovanja