Menagement

Kemal Hadžić, MSc.

CEO i vlasnik

 

Kemal Hadžić je generalni direktor (CEO) i vlasnik konsultanske kuće Key Consluting. Kemal ima preko 20 godina iskustva u menadžment konsaltingu, te je više od 10 godina bio dio Accenture menadžement tima koji je podržavao mnoge velike globalne multinacionalne organizacije u gotovo svakom industrijskom sektoru sa širokom paletom rješenja orijentiranih ka kupcu i rastu poslovanja. Kemal je radio za klijente u automobilskoj industriji, proizvodnji, energetskom sektoru, industriji dobara i usluga, vladinom i finansijskom sektoru, telekomu i bankarstvu. Neki od klijenata su: Essent, Eneco Energy, Agro Energy, Nuon, Sara Lee, Cargill, DAF Trucks, ING Bank, Postbank, CBS – Statistics Netherlands, Vodafone, Boeing, Finance In Motion, Alma Ras, EBRD.

 

Prije osnivanja konsultantske kuće Key Consulting, Kemal je nekoliko godina bio član uprave Prevent Grupacije zadužen za Divizije za proizvodnju materijala (BU Materials). Prevent Grupacija je jedan od najvećih dobavljača u autoindustrij u jugoistočnoj Evropi.

 

Kemal se dokazao u poslovnim dostigućima u izuzetno kompetitivnim tržištima: rast prihoda, profita, unapređenja poslovanja, ljudskih resursa i operativnih performasi. Njegov domen ekspertize uključuje, između ostalog strategija razvoja, poslovne transformacije, operativno restruktuiranje, krizni menadžment, upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), prodaja i marketing, upravljanje novčanim tokovima (cach flow management), upravljanje troškovima, te unaprijeđenje ključnih pokazatelja poslovanja.

 

Kemal je diplomirano Informatiku i računarske nauke na Univerzitetu u Amsterdamu na kojem posjeduje master (MSc) diplomu.

English   Bosanski