Energetski sektor

Kompanije u energetskom sektoru se danas bore sa većim izazovima: promjene u regulativi, manipulacija cijene, problemi sa nabavom i pristupom resursima, izazovi sa obnovljivom energijom, liberalizacija lokalnih tržišta, investicije u pametne mjerne uređaje.

 

Key Consulting pomaže klijentima da razumiju suštinu ovih izazova tako što im nudi djelotvorna rješenja i što istovremeno iznalazi način da minimizira rizik i da poveća performanse, mogućnosti i rast. Zajedno sa našim kupcima, razvijamo i primjenjujemo rješenja po mjeri na strateškom, operativnom i organizacijskom nivou.

Key Consulting nudi ekspertna riješenja iz oblasti :

  • Upravljanje odnosima sa kupcima(CRM)
  • Operativna izvrsnost
  • Poboljšanje performansi
  • Tranformacija Marketing, Prodaja i Usluge
  • Informaciona tehnologija