Autoindustrija

Više nego ikad cijela autoindustrija se suočava sa mnogim izazovima: nesigurna ekonomska klima, kraći proizvodni ciklusi, promjenjivi kupčevi zahtjevi, promjena klime i smanjenje emisije ispušnih gasova, dramatične izmjene u konkurentnom okruženju, stagnirajuća ili umanjena glavna tržišta. U međuvremenu, na horizontu se pojavljaju nova tržišta i novi igrači

Veliki je pritisak na čitav lanac dobavljača da se smanje troškovi, poveća produktivnost,dostave inovativna riješenja u vrlo dinamičnom okruženju, sve kako bi proizvođači automobila i njihovi dobavljači bili konkurentni.Key Consulting podržava proizvođače automobila i njihove dobavljače u suočavanju sa ovim izazovima kako bi zadržali ili dostigli profitabilni rast.

 

Key Consulting nudi ekspertna riješenja iz oblasti:

  • Izvrsnost u poslovanju
  • Upravljanje lancem snabdijevanja (SCM)
  • Poboljšanje performansi
  • Krizni menadžment
  • Transformacija u marketingu, prodaji i uslugama
  • Analiza ponašanja vaših kupaca i kreiranje strategije na osnovu tih podataka