Krizni menadžment

Kompanije koje se suočavaju sa likvidnošću i problemima zarade moraju sebi postaviti nekoliko kritičnih pitanja:

  • Kako možemo zaustaviti ili spriječiti pad u poslovanju?
  • Kako možemo na brzi način generisati novac, smanjiti troškove i povećati prihod?
  • Kako možemo poboljšati performanse?
  • Kako možemo razvijati biznis nakon kriznog perioda?
  • Kako možemo poboljšati organizaciju i učinti je spremnom za buduće izazove?

 

Kompanije moraju na vrijeme poduzeti korektivne mjere kako bi spriječile insolventnost. Top menadžement kompanije mora napraviti zaokret i moraju se u potpunosti obavezati na strateške odluke, operativno restrukturiranje i pristup koji će poboljšati finansijsku situaciju.

Key Consulting pomaže kupcima da odrede mjere za kratkoročnu sanaciju i da izvrše pripremu za dugoročni održivi zaokret prema profitabilnom biznisu koji može da se suoči sa budućim izazovima. U uskoj suradnji sa našim kupcima, mi stavljamo na raspolaganje detaljnu analizu snaga i slabosti kompanije i dajemo  podršku razvojem jasne strategije za budućnost.