Rad u Key Consulting-u

Vođeni posvećenošću prema našim klijentima, naš DNK nosi kulturu “uradi do kraja”. Pomažemo našim kupcima da donesu važne odluke na strateškim, operativnim i organizacijskim nivoima u različitim industrijama.

U Key Consulting-u ćete imati mogućnost da radite na različitim nivoima sa našim kupcima, od menadžmenta u proizvodnji gdje ćete spovoditi lean aktivnosti do izvršnih odbora gdje ćete diskutovati strateške odluke za postizanje održivog rasta. U Key Consulting-u mi obično radimo u projektnim timovima na lokaciji klijenta.

Naša najveća vrijednost su naši ljudi i njihovo znanje. Tražimo iznimne talente koji su neovisni mislioci sa analitičkim i konceptualnim vještinama. Lična predanost potrebama klijenta je obavezna. Morate takođe biti poduzetni, fleksibilni i timski igrač.

Nudimo našim ljudima okruženje gdje svako ima mogućnost da nauči, raste i radi sa iznimnim ljudima i vodećim kompanijama.

English   Bosanski