Vaš razvoj

Kao mlada kompanije, Key Consulting nudi našim ljudima mogućnost da budu uključeni u sve aspekte poslovanja, a najvažnije fleksibilnost i slobodu da podrže naš razvoj i svoje vlastite karijere. Shodno tome, Key Consulting nudi neformalno i zabavno okruženje i kulturu u kojoj radimo.

Pozicija, koju biste imali kod nas zavisi od našeg vlastitog profesionalnog obrazovanja, vašeg iskustva, vaših snažnih tačaka i vaših preferenci.

Nivoi karijere u Key Consulting-u

Analitičar

Kao analitičar, radiš pod nadzorom Konsultanta i odgovoran si za podršku na projektima i za specifična istraživanja/analize u tom domenu specijalizacije. Dobićeš obuku iz analitičkih metoda, sektor – specifične obuke i glavnu obuku iz konsultantskih vještina.

Kao Konsultant

Kao Konsultant, radiš neovisno po zadatku, upravljaš analitičarom i ispunjavaš vlastite projektne zadatke, ali još uvijek pod nadzorom Menadžera. Dobićeš obuku izvršavanja operativnih zadataka  tehnika prodaje i komunikacijskih vještina.

Menadžer

Kao menadžer, radiš potpuno neovisno i odgovoran si za uspješno sprovođenje specifičnih zadataka u okviru budžeta. Obično rukovodiš na projektu timom Konsultanata i Analitičara. Uključen/a si u razvoj poslovanja zajedno sa senior menadžmentom.

 

Senior Manager

Kao Senior Manager uključen si u account management, te radiš kao odgovorni menadžer na složenim/velikim projektima. Odgovoran si za pokretanje i vođenje prodaje i drugih aktivnosti u razvoju poslovanja (business development). Osim toga, odgovoran si za operativni menadžment.

 

Direktor/Partner

Kao Direktor ili Partner, tvoj glavni zadatk će biti razvoj poslovanja (business development). Fokusiran si na projekte kao odgovorni direktor koji upravlja postojećim kupcima i dovodi nove. Odgovoran si za prakse unutar Key Consultinga.

English   Bosanski