Prodaja i marketing

Key Consulting pomaže svojim klijentima da urade stvarnu Transformaciju u prodaji, marketingu i uslugama kako se bi se što više doprinijelo uspjehu kompanije. Sva naša rješenja i alati su u direktnoj vezi sa profitom i gubitkom kompanije.

Naš pristup pomaže našim klijentima da bolje razumiju svoje kupce koji su dobro informisani i sve zahtjevniji. Nove su tehnologije dostupne u svakom dijelu našeg života.  Prodaja, Marketing i menadžement usluga kompanije moraju biti u kombinaciji sa novim tehnologijama i alatima tako da povećaju prodaju i smanjuju troškove usluga.

Naše ekspertize u oblasti prodaje,marketinga i usluga najviše se odnose na :

  • Segmentiranje kupaca
  • Optimization of Customer Care Costs
  • Efektivnost call centra
  • Customer Relationship Management – upravljanje odnosima sa kupcima(CRM)
  • Razvoj cjenovne politike
  • Transformacija prodaje
  • Transformacija marketinga
  • Strategija kanala prodaje
  • Progam Lojalnosti