Privremeni menadžment

 

Key Consulting nudi klijentima privremeni menadžment. Privremeni menadžment  je alat koji pomaže organizaciji da nađe tačnu osobu, u pravo vrijeme na pravom mjestu. Naši klijenti dobivaju privremene menadžere sa pravim vještinama i iskustvom za specifične kratkoročne zadatke.

Key Consulting privremeni menadžeri mogu da obnašaju specifičnu funkciju ili ulogu za potrebni vremenski period dok kompanija ne bude spremna da preuzme poziciju sa vlasititim resursima.

Naši privremeni menadžeri su u mogućnosti da u kratkom roku dostignu rezultate na temelju velikog iskustva stečenog tokom duge i uspješne karijere u raznim  situacijama i kompanijama. Oni su motivirani izazovni ciljevima koje pretaču u uspjeh u operativnom radu.  Njihov je interes da dosljedno preuzmu odgovornost i da završe stvari.

 

Key Consulting nudi privremeni menadžment za slijedeće pozicije:

  • Generalni Direktor
  • Finansijski direktor
  • Prodaja/Business development menadžer
  • Direktor prodaje
  • Direktor proizvodnje
  • Ostale administrativne pozicije