Telekomunikacije

Tržište telekomunikacija je prošlo kroz značajne promjene u prošlom desetljeću, a danas, više nego prije se suočava sa većim izazovima u digitalnoj ekonomiji. Novi igrači sa novim uslugama sve brže ulazne na tržište. Tradicionalne telekomunikacijske kompanije prolaze kroz ogromnu transformaciju, te u potpunosti mijenjaju svoje biznis modele.

Ubrzane inovacije u tehnologiji i brze promjene u ponašanju kupaca će natjerati telekomunukacije kompanije da nađu nove izvore sa visokokvalitetnim uslugama Razmjene podataka pri velikim brzinama. Kupci su sve zahtjevniji, očekuju više usluga, više proizvoda i više kvaliteta za konkurentnu cijenu koju plaćaju.

Uz ove promjene, tržište telekomunikacija se suočava sa velikim preprekama u regulative i jakoj konkurenciji gdje je životni ciklus proizvoda kraći nego ikad prije.

Key Consulting nudi ekspertna riješenja iz oblasti :

  • Zadržavanje kupaca
  • Cjenovna politika
  • Razvoj proizvoda
  • Customer Relationship Management- upravljanje odnosima sa kupcima(CRM)
  • Operativna izvrsnost
  • Poboljašanje performansi
  • Strategija
  • Transformacija marketing, prodaja, usluge