Nabavka

Stalni pritisak na smanjenje troškova se takođe odražava u nabavci. Kompanije moraju isporučiti inovativne proizvode po nižim troškovima. Roba i usluge nabavke čine 60% osnovnog troška kompanije ,štaviše te brojke imaju pozitivnu progresiju.

Današnja nabavka mora biti tretirana kroz pristup upravljanja performansama da bi bila uspješna. Ciljevi se moraju odrediti i pretočiti u posebne mjere kako bi se pojednostavilo optimiziranje i mjerenje uspješnosti nabavke.

Uspješna nabavka obuhvata:

  • Stratešku nabavku
  • Menadžment troškova
  • Menadžment dobavljača
  • Risk menadžment

Kompanije mogu otprilike osloboditi 8 do 30% novca primjenom integriranog rješenja za nabavu u smislu šta i kako će nešto nabaviti .Key Consulting pomaže kompanijama da dostignu te rezultate tako što stvaraju organizaciju nabave sa visokim performansama, smanjujući njihovu troškovnu bazu i poboljšavajući njihovu bazu dobavljača.

 

Key Consulting nudi ekspertna riješenja iz oblasti :

  • Upravljanje lancem snabdijevanja
  • Optimiziranje organiziranja nabavke
  • Planiranje i kontroling nabave
  • Upravljanje dobavljačima – SQA Supplier Quality Assurance- (terminska tačnost isporuka, kvalitet robe, cijene…)