Insights

7.7.2021

Key Consulting uspješno realizirao radionice na 12. Danima BHAAAS-a (Mostar 24.-27. juni 2021.)

Završeni su 12. Dani BHAAAS-a, održani u Mostaru od 24. do 27. juna 2021. godine. Raduje nas činjenica da smo imali čast i priliku da kao sponzori i predavači podržimo ovu veoma značajnu međunarodnu konferenciju.

Premda pripremana u uslovima pandemije COVID-19, zahvaljujući naporima organizatora konferencija je odgovorila na sve izazove i ugostila veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

U toku četverodnevnog programa učesnicima je omogućeno prisustvo mnogim edukativnim sadržajima iz različitih naučnih oblasti. Posebno bogat i raznovrstan program interaktivnih radionica pripremljen je za studente pet bosanskohercegovačkih univerziteta.

Key Consulting, u saradnji sa molekularnom biologinjom dr. Ljiljanom Đukanović i magistricom genetike Anelom Zorlak, održao je u okviru studentskog Simpozija ”Scientists as Enterpreneurs” dvije uspješne radionice. Kemal Hadžić, direktor Key Consulting-a, sa polaznicima radionica podijelio je znanje i iskustva iz oblasti StartUp menadžmenta. Podstičući ih da samostalno i proaktivno donose zaključke i idejna rješenja, uz naše kontinuirano mentorstvo i pomoć, mladi bosanskohercegovački studenti i budući naučnici pokazali su zavidan nivo poslovnog promišljanja i vještina.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo Bosanskohercegovačko-američkoj akademiji umjetnosti i nauka (BHAAAS), našim saradnicima i kolegama, naučnicima i studentima na organizaciji i učešću, bez kojih ova naučna konferencija ne bi bila uspješna.

English   Bosanski