News

12.3.2021

Key Consulting uslugama mentoringa pomaže razvoju i upravljanju biznisom bh. firme ”Bilje i ljekobilje”.

„Posebno značajan podsticaj razvoju moje firme dalo je iskustvo sa EFSA turnirom, na kojem sam dobio novčanu nagradu i druge investicione benefite“.

Firma „Bilje i Ljekobilje“ je osnovana 2015. godine, u selu Žlijebovi, u opštini Sokolac, Bosna i Hercegovina. U privatnom je i 100% – tnom vlasništvu Mladena Orašanina. Osnovna djelatnost firme je uzgoj, otkup i prerada šumskog, ljekovitog i aromatičnog bilja i plodova, koje se distribuira na domaće i strano tržište. Firma sarađuje sa više od 100 kooperanata sa područija čitave Bosne i Hercegovine, od kojih su značajan broj povratnici.

Za početak, recite nam kako ste i kada došli na ideju da osnujete vlastitu firmu i, koliko i u kojoj mjeri, su na Vašu odluku utjecala ranija iskustva Vašeg porodičnog biznisa?

Temelj onoga što firma ”Bilje i ljekobilje” jeste danas, svakako je biznis moje porodice koji je počeo još daleke 1996. godine. Radili smo isključivo za potrebe lokalnog tržišta. Početak je bio težak, ali smo radili na tome da naš rad svake godine činimo ozbiljnijim i damo mu organiziraniji oblik. Najvećim dijelom na moju odluku utjecala je i ljubav prema prirodi, kao i nedostatak konkretnijih poslovnih prilika u našem društvu. Bio sam, i danas sam, mišljenja da se moramo osloniti na domaće potencijale i koristeći prirodne resurse proizvoditi i izvoziti naše proizvode na strana tržišta.

Kako se Vaša firma razvijala od osnivanja do 2018. godine?

Naš biznis ušao je u ozbiljniju fazu 2015. godine, kada sam počeo zrelije da posmatram svijet poslovanja i mogućnosti koje on nudi. Te godine sam u naselju Žljebovi kod Sokoca registrovao vlastitu firmu ”Bilje i ljekobilje”, vjerujući da je došao trenutak da dvodecenijski rad i tradiciju svoje porodice podignem na viši nivo. U 2017. godini bilježili smo zapažene rezultate. Bilo je perioda kada je biznis proživljavao izuzetno osjetan napredak, ali je bilo i povremenih oscilacija koje su zavisile od finansija i vremenskih uslova. To, međutim, nije rezultiralo negativnim poslovanjima firme. Posmatrajući taj period mogu da kažem da je od 2015. do 2018. godine firma ”Bilje i ljekobilje” ostvarila značajan napredak i da sam uspješno zadržao poslovnu stabilnost. Od tada firma ”Bilje i ljekobilje” ne proizvodi samo sirovine, nego i gotove proizvode visoke kvalitete.

Sudeći prema rastu i razvoju firme ”Bilje i ljekobilje”, s pravom možemo zaključiti da je riječ o jednom perspektivnom biznisu. Da je tako, pokazala je i nagrada koju ste dobili u okviru završnog EFSA-e programa 2018. godine. Recite nam, na koji način su EFSA-e projekti mentoringa, monitoringa i konsultinga pomogli daljem razvoju Vaše firme?

Posebno značajan podsticaj razvoju moje firme dalo je iskustvo sa EFSA turnirom, na kojem sam dobio novčanu nagradu i druge investicione benefite. Od dobijenih sredstava kupljena je mašina za selekciju bobica šumskih plodova, koja nam danas pokazuje svoju mnogostruku primjenu. Naime, njena je vrijednost danas još veća, obzirom da smo na 10 hektara zemljišta formirali zasad kamilice. U procesu obrade ljekovitog bilja mašina će da vrši selekciju tj. odvajanje cvijeta kamilice. Na taj način se odvajaju proizvodi prve i druge klase, od čega jedan dio usmjeravamo u proizvodnju eteričnih ulja.

Pored finansijske pomoći, moram da naglasim da sam imao i veliku podršku Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) i Key Consulting-a, koji su uslugama mentoringa i consultinga doprinijela temeljitijoj edukaciji o upravljanju biznisom i zahtjevima tržišta. U ovim krajevima niko se nije ozbiljnije bavio ovim biznisom, pa su sva znanja u tom smislu meni bila od velike koristi za buduće projekte.

Da li ste koristili druga sredstva i izvore finansiranja za potrebe razvoja Vaše firme? Da li, i na koji način, imate pristup finansijskim resursima namijenjenim razvoju biznisa? Da li se suočavate sa izvjesnim poteškoćama u pronalasku sredstava za unaprijeđenje i podršku poslovanja firme?

Kao i od EFSE-a, imali smo podršku dvije razvojne agencija u nabavci opereme za sušenje i destilacije. Pored ovih sredstava nismo koristili nikakva dodatna sredstva. Firma ”Bilje i ljekobilje” trenutno nije kreditno zadužena. Pokušavam da razvijam biznis i da finansijske tokove dovedem do stabilnosti kako bih u perspektivi mogao da dobijem dodatna sredstva za investicije.

Sjedište firme je u naselju Žljebovi, u blizini Sokoca, gdje posjedujemo jedan objekat od oko 250 m2. Tu su smještene naše kancelarije i dva magacina koja nisu dovoljna za proizvodnju. Svu našu mehanizaciju, mašine za proizvodnju i preradu, smjestili smo u jednu halu koju smo iznajmili pod zakup. U budućnosti planiram da centralizujem proizvodni pogon i sjedište, kako bi firma lakše funkcionisala i pratila planirani rast. Očekujem da će se vrlo brzo stvoriti potreba za ozbiljnim finasiranjem kako za nove investicije tako i za obrtni kapital.

Kako je kriza izazvana COVID-19 virusom utjecala na Vašu firmu?

Kriza je imala, i još uvijek ima, veliki utjecaj i nema izuzetaka u tom smislu. Svi su pogođeni. To se posebno osjeti u nemogućnosti kretanja robe i ljudi, što je od velikog značaja za firmu. Ali, nadam se da će se stanje stabilizirati, jer imamo velike planove u narednom periodu.

Da li bilježite tendenciju povećanja izvoza proizvoda Vaše firme?

Da, bilježimo. Ove godine, uprkos krizi izazvanoj COVID – 19 virusom, kompletna će proizvodnja firme ”Bilje i ljekobilje” biti usmjerena za izvoz na strano tržište. Dogovorili smo izvoz svih proizvoda koje smo imali. Prvo smo izvezli jaglac, a dogovorili smo izvoz zove i kamilice na njemačko tržište. U tom smislu, zaključili smo saradnju sa kompanijom Kraüter Mix.

Premda kriza još uvijek nije prevaziđena, Vi ste ipak odlučni u namjeri da poslovanje Vaše firme održite stabilnim. U tom smislu, početkom mjeseca juna, obnovili ste ugovore sa kooperantima. O čemu je riječ?

Obnovili smo ugovore sa našim već postojećim kooperantima, čime smo dobili i garanciju kontiniuteta našeg poslovanja. U jeku sezone javlja nam se veliki broj berača, što nam je jako drago. Više od 50% od tog broja su žene. Sa novim kooperantima pokušavamo da sklopimo dodatne ugovore. Firma ”Bilje i ljekobilje” je 2019. godine dobila certifikat za organsku proizvodnju, što je dodatno podstaklo razvoj našeg poslovanja i samih kooperanata.

Kakva je strategija razvoja Vaše firme u narednom periodu i kakav oblik pomoći Vam je neophodan za kontinuiran i održiv razvoj firme ”Bilje i ljekobilje”?

Naš posao dosta zavisi od vermenski uslova. Prošla godina nije bila dobra te se to osjetilo i po prihodima, ali ova godina je obećavajuća. Strategija razvoja firme se temlji na tri osnovna principa i manjom zavisnošću od vremenskih uslova:

(1) vertikalna integracija, tj. proizvodnja gotovih proizvoda umjesto prodaje sirovine i poluproizvoda,

(2) pokretanje plantažnog uzgoja visokokvalitetnih proizvoda,

(3) edukacija i pomoć kooperantima sa kojim sarađujemo u cilju dobivanja odgovarajuće kvalitete sirovine.

Prije deset dana potpisao sam ugovor i pod zakup uzeo još 40 hektara zemljišta, jer imam ozbiljnu viziju uspostavljanja plantažnog uzgoja u ovom kraju. Planovi su konačno stacioniranje na jednom mjestu, proširenje kapaciteta. Od iduće sezone imat ćemo 50 hektara plantažno uzgojenog bilja. Trenutno je najveći problem finansiranje i potrebam nam je ozbiljan investitor.

U budućnosti razmišljam da se opredijelim za ozbiljnije kreditne zaduženje, jer smatram da ovaj biznis ima perspektivu i da vrijedi investirati u njegov razvoj. Ovaj kraj u kojem se nalazi moja firma, kao i mnogi drugi krajevi u BiH, posjeduju velike prirodne resurse koji se uz ispravnu strategiju mogu iskoristiti za privredni i ekonomski razvoj.

O EFSE Razvojnom programu

Razvojni program Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE DF) je uspostavljen 2006. godine kako bi potpomogao Fondov mandat u pogledu finansijskog razvoja. Kroz Program se pruža efektivna, ciljana i inovativna tehnička asistencija sa ciljem maksimiziranja uticaja finansijske podrške Fonda u ciljanim zemljama. EFSE Poduzetnička akademija je jedan ogranak EFSE DF-a koji se posebno fokusira na obezbjeđivanje resursa, treninga, prilika za finansiranje i drugih sredstava podrške poduzetnicima, kako bi svoje ideje pretvorili u uspješne biznise.

20.12.2014

Our website has launched!

We are pleased to announce that our new website has officially launched. On our website you can find complete overview of our expertise ...

Read more

English   Bosanski